Poslední setkání centra ve školním roce 2023/2024

10.06.2024

Poslední setkání chemického centra na Gymnáziu Rumburk ve školním roce 2023/2024 je za námi. Navštívilo jej celkem deset účastníků a jeho tématem byly vybrané pokusy, které zaujaly Tomáše a Jiřinu na setkání vedoucích chemických center.
V prvním z nich si účastníci vyzkoušeli, jak probíhá rozklad acetonu, při kterém střídavě žhne a zhasíná měděný drátek, který v reakci slouží jako katalyzátor.
Ke druhému pokusu byla použita rajčatová šťáva a bromová voda. Šťáva obsahuje látku zvanou lykopen, která obsahuje dlouhý řetězec konjugovaných dvojných vazeb. Ty jsou zodpovědné za její červenou barvu. Po přidání bromové vody dochází ke vzniku komplexů s přenosem náboje a k adici bromu na dvojné vazby. Navenek se to projevuje změnou barvy původně červeného lykopenu - od modré přes zelenou, oranžovou a žlutou. Bromovou vodu si účastníci připravili reakcí roztoku manganistanu draselného okyseleného kyselinou sírovou s bromidem draselným.
Věříme, že návštěva chemického centra v průběhu roku byla pro účastníky inspirativní a přínosná. Přejeme úspěšné zvládnutí závěru školního roku, příjemné prožití letních prázdnin a v září se budeme těšit na zahájení již třetího ročníku setkávání v rámci chemického centra na Gymnáziu Rumburk.