Pokusy s uhlovodíky a jejich deriváty

20.02.2023

V pondělí 20. února se v učebně a laboratoři chemie na Gymnáziu Rumburk uskutečnilo již šesté setkání chemického centra, na které dorazilo celkem jedenáct pravidelných účastníků. Tématem laboratorních úloh, které si každý mohl v laboratoři vyzkoušet, byly uhlovodíky a jejich deriváty. V prvním z pokusů si účastníci setkání připravili drobný předmět z expandovatelného polystyrenu, který je součástí Plastíkova kufříku poskytovaného vybraným školám Nadací ORLEN Unipetrol. Druhý pokus se týkal vybraných fenolů a jejich reakce s roztokem chloridu železitého, při které vznikají různě barevné sloučeniny. V posledním pokusu si účatníci postavili funkční model karbidky z vialky, injekčních jehel a kousku karbidu vápenatého.

Další setkání chemického centra se uskuteční v pondělí 20. března 2023 a jeho náplní bude prezentace měřicích přístrojů pro výuku přírodovědných předmětů zástupci firmy Vernier.