Dubnové setkání s analytickou chemií

15.04.2024
Dubnové setkání chemického centra se neslo ve znamení analytické chemie. Zúčastnilo se jej celkem devět učitelek a učitelů ze šluknovského výběžku a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Prvním z pokusů byl důkaz jódu a glycerolu v dezinfekčním prostředku. K důkazu jódu byl použit roztok škrobového mazu, který se po přidání do zkumavky s roztokem dezinfekce zbarvil do modra. Přítomnost glycerolu byla dokázána tak, že roztok dezinfekce byl nejprve odbarven roztokem thisíranu sodného a následně přidán roztok hydroxidu sodného a síranu měďnatého, přičemž vznikl roztok modrošedé barvy.
Ve druhém pokusu si účastníci setkání vyzkoušeli od sebe odlišit alobal (hliníkovou fólii) od staniolu (cínová fólie), a to na základě jejich reakce s kyselinou dusičnou. Hliník s ní nereaguje, kdežto cín ano - při reakci vzniká sraženina kyseliny cíničité a hnědý plyn (oxid dusičitý).
Třetí experiment se týkal určení aniontů přítomných v kapalných roztocích pomocí reakcí s roztoky chloridu barnatého a dusičnanu stříbrného.