Dubnové setkání chemického centra

17.04.2023

Třetí dubnové pondělí s sebou přineslo do učebny a laboratoře chemie Gymnázia Rumburk již osmé setkání chemického centra. Účastníci setkání, kterých se tentokrát sešlo z nejrůznějších důvodů jen sedm, si vyzkoušeli tři pokusy týkající se tematicky anorganické chemie. V prvním experimentu byly zkoumány změny vlastností síry při jejím zahřívání. Druhý experiment, nazvaný amoniaková fontána, ukazuje atraktivním způsobem významné vlastnosti amoniaku - velice dobrou rozpustnost tohoto plynu ve vodě a zásadité vlastnosti vzniklého roztoku. Ve třetím experimentu se účastníci seznámili s jednoduchým postupem, jak na základě různé rozpustnosti ve vodě a reakce s kyselinou chlorovodíkovou odlišit pět na první pohled téměř stejných látek (síranu barnatého, dusičnanu vápenatého, uhličitanu vápenatého, uhličitanu sodného a dusičnanu olovnatého).