Elektrolýza - 10. 1. 2023

23.02.2023

Na Doctrina - Podještědském gymnáziu se 10. ledna 2023 otevřelo Chemické centrum Liberec. První setkání jsme věnovali elektrolýze. Nejprve jsme pozorovali barevné změny v elektrolytu roztoku chloridu sodného obarveného indikátorem z červeného zelí. Prováděli jsme minimalistickou elektrolýzu v pipetě, při které lze v elektrolytickém roztoku dobře pozorovat rychlou korozi železa, najímat bezpečné množství vodíku do saponátového roztoku a poté přiložením zapálené sirky vodíkové bubliny zapalovat. Ti nejodvážnější z nás si mohli bubliny obsahující vodík zapálit i na své dlani. Vyzkoušeli jsme si elektrolýzu na bramboře a také kreslení elektrickým proudem.