Chemické centrum a jeho třetí setká

14.11.2022

Další, tentokrát již třetí setkání chemického centra proběhlo v pondělí 14. listopadu. Jeho tématem byly kyseliny a zásady a účastníci, kterých tentokrát dorazilo jedenáct, si v laboratoři vyzkoušeli tři pokusy. V prvním z nich zjišťovali, které kyseliny či zásady jsou přítomné v připravených zkumavkách. Druhý pokus byl založen na pozorování zabarvení některých běžných i méně častých acidobazických indikátorů v kyselých, neutrálních a zásaditých roztocích. V posledním pokusu měli účastníci příležitost vyzkoušet si práci s pH-metrem od firmy Vernier, kterým zkoumali pH roztoků vybraných kyselin a zásad, solí a kohoutkové a destilované vody.
Třetí setkání je tedy minulostí a my se již těšíme na setkání čtvrté, které proběhne v pondělí 12. prosince.