Barevný květen

13.05.2024

Předposlední setkání chemického centra na Gymnáziu Rumburk ve školním roce 2023/2024 se uskutečnilo v pondělí 13. května a zúčastnilo se jej celkem jedenáct vyučujících chemie. Jeho tématem byla chemie a barvy a účastníci si mohli opět vyzkoušet tři experimenty. V prvním z nich připravovali barvy z několika vybraných barevných látek (uhlí, síry, oxidu zinečnatého, oxidu železitého, oxidu chromitého a oxidu měďnatého) a vodního skla. Následně připravené barvy využili pro kreslení obrázků na kámen, dřevo nebo sklo. Druhý pokus se týkal barvení plamene ionty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Zdrojem plamene byl hořící ethanol (na keramické mističce, resp. na křídě jím nasycené) a roztoky jednotlivých iontů byly do plamene vpravovány pomocí rozprašovače. Posledním pokusem byla příprava sraženin berlínské modři a Hattchetovy hnědi na Petriho misce, přičemž jejich vznik byl pozorován pod mikroskopem.