7. setkání - Aktivity do zářijových hodin chemie

10.06.2023

Poslední setkání chemického centra v tomto školním roce bylo věnováno několika aktivitám do úvodních hodin výuky chemie, díky kterým se žáci seznámí se stavbou atomu a rozliší chemické a fyzikální děje.

Účastníci si vyzkoušeli jednoduché pokusy s přesahem do fyziky a vyrobili si korálkový model atomu. Byly pro ně připraveny výukové pomůcky k periodickému zákonu, atomové struktuře a zařazení prvků do PSP a izotopové krabičky. 

Děkuji všem za příjemně strávená odpoledne v přátelské atmosféře a těším se na další setkání v novém školním roce, Alena