16. setkání - Plasty

11.05.2024

Květnové setkání učitelů bylo zaměřeno na téma plastů a tipy, jak lze toto téma zařadit do výuky. Kromě netradičních pokusů jako hoření plastového kelímku, propichování balonku, vlastnosti hydrogelů nebo hrátky s termoplastovou pryskyřicí si účastníci také vyzkoušeli výukové aktivity zaměřené na základní polymery. Pracovali s ukázkou výrobků základních polymerů, s recyklačními symboly, barevnou infografikou a plnili úkoly v praovním listě.